Home Artikler fra ConceptLab Vore kompetencer
Vore kompetencer PDF Udskriv Email

Hjalte Højsgaard

Hjalte er uddannet Bachelor i Business Administration and Computer Science fra Copenhagen Business School.

Uddannelsen er solidt funderet i en forståelse for forretningsprocesser og organisatoriske problemstillinger i relation til konceptualisering, kom- munikation, udvikling og implementering af processer og systemer i både store og små organisationer.

Hjalte har gennem sit arbejde i flere videntunge startupvirksomheder og større private organisationer megen praktisk erfaring med udformning og vedligehold af forretningers kerne- processer, Hjalte har desuden også erfaring med implementering af processer og systemer i centrale dele af værdikæden i kerneforretningen.

Gennem tidligere arbejde i foreningen "Initiativ for Kreativitet og Innovation", har Hjalte yderligere opnået indsigt i, og arbejdet intensivt med, forandrings- ledelsesprocesser ved større danske virksomheders engagement i innovationsarbejde og foretningsudvikling.

Harald Sørbo

Harald Sørbo er uddannet Bachelor i Business Economics fra Roskilde Universitets Center.

Harald har arbejdet med rådgivning og udvikling af løsninger til skandinaviske virksomheder, hvor formålet har været at optimere kommunikation og arbejdsprocesser ved anvendelse af avanceret informationsteknologi.

Harald har en bred erfaring i, hvordan digital forretningsudvikling skal styres procesmæssigt i en virksomhed med hensyn til at opnå det bedst mulige resultat - helt fra idé og konceptudarbejdelse, udvikling til implementering af den endelige løsning.

Harald har arbejdet meget med traditionelle publiceringsløsninger (CMS) og intelligente indekseringsteknologier til publicering, indsamling, kategorisering, overvågning og genfinding af intern- og ekstern information, herunder til Internet, Intranet eller Extranet portaler.

Harald kommer tidligere fra en stilling som Senior Rådgiver og ansvarlig for elektronisk handel i Merkantildata ASA (Norge), og efterfølgende Business Unit Manager og ansvarlig for opstart af Merkantildata Interaktiv Danmark.

Bo Møller

Bo Møller er uddannet fra Københavns Universitet, Datalogisk Institut, med Informationspsykologi som bifag. - en stærk kombination af organisation, teknologi og information.

Bo har arbejdet på mange typer af udstyr fra mainframe til maskiner i lokalnet, i mange typer af udviklingsmiljøer, og i mange typer af organisationer, offentlige og private, store såvel som mindre.

Udgangspunktet har været infrastruktur, sikkerhed og drift, men er gået over i mere strategi, arkitektur organisations- og forandringsledelse, for de seneste år, stort set alene at dreje sig om forretningsudvikling, enterprise arkitektur og coaching.

Bo kommer med stor politisk og operationel erfaring fra den offentlige sektor, han har været IT-chef i Sundhedsministeriet og IT-chef i Integrationsministeriet, samt medlem af statens IT-Forum og IT-Råd igennem en årerække.

Bo har endvidere siddet i flere tværoffentlige grupper og fora, hvis formål har været networking, erfaringsudveksling og at understøtte digital forvaltning i Danmark.

Bo har bred erfaring med enterprise- og løsningsarkitektur, styringsmodeller og organisering af IT, herunder reorganisering, standardiserings, teknologivurdering, portal projekter. Derudover erfaring med teknologier og værktøjer til kategorisering og indeksering af informationer på tværs af organisationens systemer (enterprise search), alt dette med fokus på værdien for de forretningsprocesser der skal understøttes.

Bo har også erfaring med DS484, COBIT, SixSigma, PRINCE2, LEAN, ITIL og CMMI.

 

Senest opdateret: Fredag, 11. juni 2010 17:04
 
This site is powered by Joomla!; with Joomla templates from SG